Mötesplatser

En viktig del för att skapa trygghet och trivsel är att bostadsområdet uppfattas som ren och snyggt. Resultat från olika dialoger visar att invånarna tycker att städningen behöver förbättras på Hertsön.

I den senaste trygghetsundersökningen på Hertsön visar sig ett generellt problem med nedskräpning. Torget och skogen ned mot idrottsplatsen sköts av stadsbyggnadsförvaltningen, området framför gallerian sköts av Lulebo, men för att nå målet om hela och rena utomhusmiljöer bör skolan och fritidsgården engageras.