Lämna synpunkter på utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken

Du kan lämna synpunkter på Utvecklingsplan Hertsön och Lerbäcken under granskningsskedet som pågår från och med 7 mars till och med 10 maj 2019.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.