Företagsutveckling och entreprenöriellt förhållningssätt på Hertsön/Lerbäcken

Hertsöskolan arbetar med att närma sig arbetslivet. Det finns behov av att utveckla det arbetet.