Företag på Hertsön/Lerbäcken

Antalet arbetstillfällen på Hertsön är mycket låg i förhållande till stadsdelens storlek och invånarantal. Det är önksvärt med etableringar på Hertsön som genererar arbetstillfällen.

Hertsöheden är en av kommunens större sammanhållna och centrumnära markreserver som är avsedd för att bygga bostäder. Området kommer att kunna inrymma ett par tusen nya boende, som kan möjliggöra service och andra typer av verksamheter.