Demokrati - kunna påverka Hertsön/Lerbäcken

Dessa delar i Utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken berör valdeltagande och skyltning.

Ökat valdeltagande

Valdeltagandet på Hertsön ligger under snittet i Luleå totalt. Andelen som röstar har ökat under de senaste valen, men arbete återstår och det är något som området behöver komma till rätta med. På Lerbäcken/Bredviken är valdeltagandet däremot högre än snittet i Luleå.

Information om stadsdelens funktioner - skyltning

Hertsön/Lerbäcken uppfattas som dåligt skyltat, det kan vara svårt att hitta och att förstå stadsdelens olika funktioner. Det finns däremot bra information om vad som händer i stadsdelen.

Dels behöver skytningen göras tydligare och dels behöver naturområden som Hertsö kullar, Kalvholmen och Ormberget-Hertsölandet synliggöras.