Bostäder på Hertsön/Lerbäcken

Det är positivt för ett bostadsområde att ha en blandning av olika boendeformer. På Hertsön/Lerbäcken finns villor, radhus och hyresrätter men det saknas bostadsrätter.

Fördelningen av boendeformer är 42 % villor och radhus och 58 % hyresrätter. Det finns boende för äldre och för personer med funktionsnedsättning: omsorgsboende, gruppbostäder och ett årgångshus (från 65 år).

Stadsdelen har hög kvalitet när det gäller boendetätheten, den är 37 invånare per hektar stadsdelsyta. Man brukar säga att hög kvalitet är 25-50 invånare per ektar stadsdelsyta.

Att skapa möjligheter för bostadsrätter i området är en del av utvecklingsplanearbetet.