Arbete, hälsa och trygghet på Hertsön/Lerbäcken

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken ska fokusera på följande områden inom arbete, hälsa och trygghet: Vuxna i arbete eller studier, upplevelse av trygghet, ohälsotal, fysiskt aktiva vuxna och upplevelsen av en god hälsa.

Inom stadsdelen Hertsön/Lerbäcken finns många som saknar arbete eller studier. Bland unga är arbetslösheten 15 procent och bland alla vuxna 9 procent.

Upplevelsen av trygghet är mindre på Hertsön/Lerbäcken än på andra bostadsområden i Luleå och ohälsotalet är större än genomsnittet. Det är också färre människor som är fysiskt aktiva en halvtimme om dagen än i övriga Luleå.

Dessa saker ska därför ha fokus i utvecklingsplanen för att komma till rätta med behoven.