Invigning av Hertsöns hjärtpunkt.

Invigning av Hertsöns hjärtpunkt.

Nyheter om utvecklingsplanen

Utvecklingsplan Hertsön Lerbäcken

Ett arbete pågår med att ta fram utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för Hertsön och Lerbäcken.

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen är politiskt beslutad. Den ringar in de frågor som är viktigast i utvecklingsplanen för Hertsön och Lerbäcken. Frågorna är indelade i tre områden:

Illustration

Geografisk omfattning

Utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken omfattar det markerade området på kartan nedan:

Hertsön Lerbäcken

Utvecklingsplan, vad är det?

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram olika utvecklingsplaner i alla stadsdelar och i de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna ska visa vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.