Mötesplatser - Utvecklingsplan Centrum

Luleå centrum är i behov av fler mötesplatser som är tillgängliga, gratis och samlar människor från olika generationer för att tillgodose behovet idag och i framtiden.

Utvecklingsplanen ska behandla fysiska förslag och hantera kommunens samordning för att skapa fler och bättre mötesplatser både inomhus och utomhus. Närheten till grönområden samt tillgång till friytor och ytor för odling är en frågeställning som har beröringspunkter med andra delar av utvecklingsplanen och särskild samordning måste ske.