Bebyggelse & handel - Utvecklingsplan Centrum

Den här delen av utvecklingsplanen behandlar vad, var och hur vi ska bygga i Luleå centrum samt hur den byggda miljön ska anpassa sig till risker som uppstår i och med klimatförändringar.

Bebyggelse och handel ska även behandla fysiska förslag samt hantera behov av samordning mellan olika aktörer för att stärka och utveckla handel, restauranger och caféer. Den här delen av utvecklingsplanen berör eller är berörd av alla andra delar och detta ska beaktas i arbetet.