Luleå centrum

Foto: Joakim Höggren

Utvecklingsplan Centrum

Ett arbete pågår med att ta fram utvecklingsplan Luleå centrum. Utvecklingsplanen ska visa vad visionen om ett hållbart Luleå innebär för centrum.

Ett förarbete har gjorts till utvecklingsplanen.

Uppdragsbeskrivningen är politiskt beslutad. Den ringar in de frågor som är viktigast i utvecklingsplanen för centrum. Frågorna är indelade i tre områden:

Mötesplatser, bebyggelse och handel samt trafik

Nyheter

Geografisk omfattning

Utvecklingsplan Centrum omfattar det markerade området på kartan nedan:

Centrum, Skutviken, Östermalm

Utvecklingsplan, vad är det?

Luleå kommun har i bred dialog med olika grupper tagit fram Vision Luleå 2050 och Luleå kommuns översiktsplan, som beslutades av kommunfullmäktige 2013. Översiktsplanen beskriver hur vi vill ha det i framtiden och vad vi behöver göra på vägen dit för att uppnå visionen. Ett led i det fortsatta arbetet är att ta fram olika utvecklingsplaner i alla stadsdelar och i de tre samlande byarna Råneå, Persön och Antnäs. Utvecklingsplanerna ska visa vad Vision Luleå 2050 innebär på lokal nivå.