Barn åker pulka

Hållbara stadsdelar och byar

Utvecklingsplaner för samlande byar och stadsdelar är kommunens sätt att göra verklighet av visionen om det hållbara Luleå.

Med verktyget Hållbar stadsdel och Hållbar by görs en bedömning av hållbar utveckling i befintliga bostadsområden och samlande byar (Råneå, Antnäs och Persön). Stadsdelens svagheter och styrkor tas fram för att området ska kunna utvecklas mot större ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Återställ
Utvecklingsplaner
Återställ
Att bedöma vad som ska utvecklas

Kommunens mål om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet beskrivs i Vision Luleå 2050 och är bärande i kommunens översiktsplan, som består av riktningar till Vision 2050 och sex program.