Hållbara beslut

Luleå kommun arbetar för ett hållbart samhälle på alla plan. Här samlas några av de politiska beslut som har fattats för att komma närmare Vision Luleå 2050.

Strategi för jämställdhetsintegrering. Under 2015 fastställde fullmäktige Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering. Strategin innebär att kommunen ska arbeta med jämställdhetsfrågan internt och även arbeta för att Luleåborna ska få jämställd service och jämställt inflytande.

Ekologisk och vegetarisk mat. Kommunfullmäktige beslutade i november 2015 att en fjärdedel av de livsmedel som kommunen köper ska vara ekologiska före 2018. De bestämde också att matsvinnet ska minska, att ha en köttfri dag i veckan och att undersöka hur andelen lokala leverantörer kan öka.

Minska klimatpåverkan. Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att Luleås klimatpåverkan ska minska. Målet är att utsläppen av koldioxid ska minska med 60 % till 2030 (detta gäller utan att räkna med SSAB).

Fairtrade city. Luleå är en diplomerad Fairtrade City sedan 2011, vilket innebär att kommunen, näringslivet och organisationer i Luleå tillsammans har förbundit sig att arbeta för att det som säljs och konsumeras i Luleå är producerat under schyssta villkor. Inom Luleå kommun ska allt kaffe vara fairtrade-märkt, till exempel.

Medel för sociala investeringar. Luleå kommun avsätter fyra miljoner kronor varje år till projekt som ska skapa jämlik hälsa för barn och unga. Pengarna kan sökas av förvaltningar, bolag och andra aktörer som arbetar i samverkan.

Biogas i kommunens fordon. Kommunfullmäktige har beslutat att Luleå kommun ska ha en fossilfri fordonsflotta. Biogasanläggningen på Uddebo är ett steg mot att nå målet. Så småningom ska även privatpersoner kunna tanka biogas i Luleå.

Elbussar. Kommunstyrelsen beslutade 2016 att Luleå kommun satsar 1,5 miljoner kronor under 3 år för att utveckla trafik med elbussar. Linje 6 mellan Porsön och Kronan blir den första elbusslinjen, som förväntas vara i drift 2017.

Medborgardialog. Ett av Luleå kommuns mål är att invånarna ska vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Därför har kommunfullmäktige 2016 beslutat om en strategi för medborgardialog.

Läs mer om Vision Luleå 2050.