Uppföljning av övergripande mål

Denna uppföljning syftar till att varje år kommentera måluppfyllelse i förhållande till 2040. Uppföljningen ska vara ett underlag för beslut om mål, budget, strategisk plan, verksamhetsplanering med mera.

Illustration av alla mål

Luleå kommuns nio övergripande mål till år 2040.

Rapporten visar i korthet att det är osäkert om målen jämlik, natur, klimat, grannskap och vardag kan nås till 2040.

För målen innovation och arbete är bedömningen att målen kan nås.

För målen aktiv och delaktig är bedömningen att de kommer att bli svårare att nå till 2040. För dessa två mål rekommenderas fler och kraftfullare åtgärder.

Sidan uppdaterades den 20 november 2019