Medborgarlöften

Två poliser på stan

Luleå kommun har tillsammans med polisen kommit fram till gemensamma medborgarlöften för 2018. Fokus ligger på att öka den upplevda tryggheten i kommunen och detta innebär åtgärder som ökar trafiksäkerheten,  tryggheten för cykel- och gångtrafikanter och den polisiära närvaron och synligheten i glesbygd ska öka. Våld som sker i offentlig miljö ska minska genom åtgärder som minskar berusningsdrickandet.

Vårt löfte till dig

Polisen och Luleå kommun lovar att arbeta aktivt och kontinuerligt för att alla som bor i eller besöker kommunen ska uppleva en ökad känsla av trygghet under 2018.

Löftet gäller 2018 och innebär:

  • Minst en trafikkontroll varje dygn i kommunen. (Polisen)
  • Arbeta trygghetsskapande i kommunens byar. (Polisen)
  • Minst en trygghetsvandring med unga vuxna som målgrupp och med jämställdhet i fokus. (Kommunen)
  • Dialog med ensamkommande flyktingbarn för att öka förståelsen för lagar och regler i Sverige samt polisens roll i samhället. (Polisen)
  • Tillsyn av restauranger och krogar med serveringstillstånd. (Polisen)
  • Minst två utbildningar för ansvarsfull alkoholservering. (Kommunen)
  • Samordning av serveringstillstånd med andra myndigheter vid minst åtta tillfällen. (Kommunen)
  • Informationskampanj riktad till årskurs 3 på gymnasiet för att motverka att unga vuxna langar alkohol till minderåriga. (Polisen och kommunen)
  • Kontroll av gångtunnlar fyra gånger per år samt åtgärda eventuell trasig belysning och skadegörelse i tunnlarna. (Kommunen)

Uppföljning av medborgarlöften 2018

Alla aktiviteter i medborgarlöftena pågår eller är genomförda. Läs mer i denna rapport.

Här finns Polisens information om medborgarlöften.länk till annan webbplats