Allas ansvar - drogförebyggande nätverk

Allas ansvar är ett drogförebyggande nätverk i Luleå bestående av representanter från kommunens olika förvaltningar, polisen, landstinget, föreningar samt ideella organisationer. Allas ansvar träffas fyra gånger per år och under dessa träffar tas det upp vad som är aktuellt inom områdena drogförebyggande arbete samt folkhälsoarbete i Luleå. Genom Allas ansvar ges även goda möjligheter till att sprida övrig information.

För mer information om Allas ansvar, kontakta Maria Eriksson