Arbetet mot klotter och skadegörelse

Luleå kommun har en handlingsplan mot klotter och skadegörelse. Att minska klottret och skadegörelsen är en del av överenskommelsen mellan Luleå kommun och polisen. 

Handlingsplanen går ut på att påverka ungdomars och vuxnas attityder, beivra kriminellt klotter, sanera och försvåra för klotter och skapa möjligheter för laglig graffiti.  Luleå kommuns olika förvaltningar, polisen, fastighetsägarföreningen och Lulebo samarbetar kring detta.

 

Hur går arbetet?

Arbetet för att minska klotter och skadegörelse 2013
Arbetet för att minska klotter och skadegörelse 2012öppnas i nytt fönster