Trygghets- och brottsförebyggande arbete

Luleå arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på flera sätt.

Medborgarlöften

Luleå kommun har tillsammans med polisen kommit fram till gemensamma medborgarlöften för 2017 med fokus på att stärka samverkan kring barn, unga och unga vuxna och ökad polisiär synlighet i Luleås byar. Läs mer.

Överenskommelse mellan Luleå kommun och polisen

För att strukturera upp det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet har en överenskommelse skrivits mellan kommunen och polisen.

Arbete mot klotter och skadegörelse

Lär mer om hur Luleå prioriterar arbetet mot klotter och skadegörelse.

Trygghetsvandringar

Trygghetsvandringar är en brottsförebyggande metod där man promenerar en kortare slinga i ett bostadsområde och noterar åtgärder som kan öka tryggheten i miljön. Läs mer om trygghetsvandringar

Trygghetsundersökning

Luleå är en tryggare stad än genomsnittet, visar våra trygghetsundersökningar.

Luleå