Resultat LUPP 2017

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken kommer genomföras under perioden oktober/november 2017. Från januari 2018 kommer resultat publiceras här.