Information till vårdnadshavare med barn i årskurs 8

Luleå Kommun vill bli bättre på att ta hänsyn till ungdomars intressen och behov när vi fattar beslut och genomför därför LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är kommunen själv som anmäler sitt intresse av att delta i LUPP-undersökningen och ansvarar för insamling och analys av resultaten.

LUPP är en enkätundersökning som MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) har tagit fram som riktar sig till unga i årskurs 8, år två gymnasiet samt bland invånare som under undersökningsåret fyller 24 år.

Svaren kommer att sammanställas till statistik och presenteras i en rapport som sedan ska används som underlag av kommunen i beslut som rör unga. Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan identifieras. Eleverna svarar helt anonymt på frågorna och det kommer inte att vara möjligt att koppla ett svar till en viss elev. Det är frivilligt att besvara enkäten så om någon inte vill delta har han eller hon möjligheten att låta bli. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan centralt av kommunen. Resultatet presenteras på www.lulea.se/lupplänk till annan webbplats under våren 2018

Under vecka 40 och 41 kommer samtliga eleverna i årskurs 8 samt år 2 gymnasiet att fylla i enkäten på lektionstid. Enkäten består av ungefär 80 frågor som handlar om fritid, inflytande, skola, trygghet, hälsa och framtid. Om du vill veta vilka frågor som ingår kan du hämta enkäten på www.mucf.se/lupplänk till annan webbplats

Om du undrar över något som har med enkäten att göra eller om du vill veta mer om hur svaren ska användas så kan du kontakta:

Sara Palmman (sara.palmman@lulea.se) 0920-45 41 33
Maria Eriksson (maria.eriksson@lulea.se) 0920-45 41 34