Information till skolpersonal

Till dig som stöttar unga att genomföra lupp*-enkäten vill vi rikta ett tack. Du är viktig för att möjliggöra för våra unga att påverka i Luleå. Tack för att du tar dig tid.

Anpassa enkäten genom att välja språk uppe till höger på sidan.

Länk till enkät

Film från Luleå kommun 

Lupp-enkäten

LUPP är en av två undersökningar som kommunen själva genomför för att få underlag till samhällsutvecklingen och våra verksamheter inom skola, fritid, kultur och välfärdsinsatser.

Resultat och analys kommer att finnas till hands under våren 2018. Det är viktigt att elever som fyllt i enkäten får feedback på undersökningar som de deltagit i. Detta kommer att presenteras i en film som kan användas för fortsatt arbete på lektionstid.
Enkäten är omfattande och tar ca 45-60 min att fylla i.

Frågor

Frågor om LUPP-enkäten och dess innehåll kan besvaras av
Anette Berglund (Grundskolan) anette.berglund@fritid.lulea.se eller 0920-45 56 16.
Katarina Fredriksson (Gymnasiet) katarina.fredriksson@fritid.lulea.se eller 0920-45 42 75.

Mer information

Film från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor (MUCF).

All lycka till med genomförandet!
lupp* = lokal uppöljning av ungdomspolitiken