Så här mår luleborna

Statistikrapporten Hälsan i Luleå från 2015 visar att trenden för folkhälsan är positiv. Men liksom i riket finns skillnader i hälsan mellan olika grupper i Luleå.

Skillnaderna som går att se bland Luleåborna är bland annat att personer med kort utbildning har en sämre hälsa än personer med lång utbildning. Det finns också skillnader i hälsa mellan män och kvinnor. Exempelvis är det fler män än kvinnor som är överviktiga, fastän männen som grupp rapporterar en högre självupplevd hälsa än kvinnorna. Det går också att se skillnader i hälsan mellan olika åldersgrupper.

Rapporten används av Luleå kommuns verksamheter som ett kunskapsunderlag vid planering.

Läs hela rapporten Hälsan i Luleålänk till annan webbplats.

Fler undersökningar finns i menyn till höger.