Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Ett barn som ler

Sök pengar till projekt för barn

Såväl verksamheter inom kommunen som andra organisationer kan komma in med ansökan om Medel för särskilda folkhälsosatsningar. Projekten ska bidra till att skapa jämlika förutsättningar för barn och unga.

Medel för särskilda folkhälsosatsningar är pengar som kommunen öronmärker fram till och med år 2016 för projekt som bidrar till att skapa bättre förutsättningar för barn och unga. Insatser för att skapa jämlika förutsättningar för barn är en investering som också minskar kommunens kostnader på längre sikt.

Ansök gärna om medel. Projekten kan innebära generella eller riktade satsningar för att skapa jämlika förutsättningar för barn. Arbete med yngre barn prioriteras. Projekten ska ske i samverkan mellan flera, till exempel flera förvaltningar och kommunala bolag eller en förening tillsammans med någon kommunal verksamhet. Många behöver hjälpas åt att skapa jämlika förutsättningar för barn.

Närmaste ansökningsdag 15 maj!

Läs mer om hur du ansöker på sidorna om Medel för särskilda folkhälsosatsningar.

Läs om projekt som har fått medel.