Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nationell trygghetskonferens i Luleå

En nationell konferens om trygghetsskapande arbete hålls i Luleå i april. Trygghetskonferensen anordnas i samverkan mellan Polisen, Länsstyrelsen och Kommunförbundet i Norrbotten.

Det trygghetsskapande arbetet i Sverige och Europa står inför stora utmaningar kopplat bland annat till den flyktingsituation som råder. Trygghetskonferensen är ett nationellt forum där de viktiga trygghetsfrågorna lyfts fram.

Temat för 2016 års konferens är migration, integration och utanförskap, med fokus på hur vi gemensamt bygger ett samhälle för alla.

Målgrupp för konferensen är myndigheter, kommuner och organisationer som på ett eller annat sätt arbetar med trygghetsskapande åtgärder.

Läs mer om trygghetskonferensenlänk till annan webbplats.