Nominera till Årets trygghets- och folkhälsoinsats

Nomineringar tas emot under oktober månad varje år.

  • Årets folkhälsoinsats delas ut till en person som bidrar till trivsel, social gemenskap och en positiv livsstil. 
  • Årets trygghetsinsats delas ut till någon som bidrar till ökad trygghet för andra, genom att öka förtroendet mellan människor eller förebygga brott. 
  • Årets tryggaste klass delas ut till en skolklass åk 3-9, där elever och pedagog tillsammans skapat ett tillåtande klimat där alla kommer till sin rätt.
Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.