Nominera till Årets trygghets- och folkhälsoinsats

Nomineringar tas emot 15 november - 4 december.

Årets trygghets- och folkhälsoinsats 2018 ska tilldelas en person eller organisation som har bidragit till trygghet och folkhälsa för barn och unga.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.