Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Luleå kommun belönar årligen personer som bidrar till social gemenskap och känslan av trygghet mellan människor. Med priset Årets trygghets- och folkhälsoinsats kommer en prissumma på 5 000 kronor till varje stipendiat.

Stipendiet har tre kategorier:

1. Årets folkhälsoinsats

Vissa personer ser till att fler kan umgås. De drar ihop träffar i sitt kvarter. De bidrar till trivsel, social gemenskap och en positiv livsstil. Människor mår bra av att vara tillsammans. Den som ser till att människor kan mötas och träffas bidrar till andras glädje och hälsa. En sån person är värd priset för års folkhälsoinsats.

Bland tidigare pristagare finns Michael Fleuron, för att han sprider glädje och engagemang och är en bra förebild för barn och ungdomar på Bergnäset.

En kvinna och tre barn i olika åldrar.

2. Årets trygghetsinsats

Trygghet är att ha förtroende för andra och att röra sig fritt utomhus. Den som jobbar för ökad trygghet bidrar till en känsla av välmående och säkerhet bland sina vänner eller i samhället. Det är en person som står för allas lika värde. En insats för trygghet kan också vara något som förebygger brott. Luleå kommun vill uppmuntra den som gör en positiv insats för att öka tryggheten i kommunen.

Fyra barn i fotbollströjor håller varandra om ryggen.

3. Årets tryggaste skolklass (åk 3-9)

En trygg skolklass skapar man tillsammans, eleverna och pedagogen. I klassen finns ett tillåtande klimat och alla frågor är bra frågor. Eleverna samarbetar och alla är med, oavsett olikheter. Om någon kränks tar man itu med det. Eleverna hjälper varandra att utvecklas både i lärandet och som kompisar. De förstår vad det innebär att leva i en demokrati och hur den fungerar.

Pedagogen använder olika metoder för att förmedla kunskaper. Pedagogens förhållningssätt för att skapa trygghet främjar undersökande frågor och egna initiativ hos eleverna.

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats