Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Årets Trygghets- och folkhälsoinsats

Stipendiet Årets trygghets- och folkhälsoinsats delas ut till personer eller organisationer som på ett positivt sätt påverkat folkhälsan för barn och unga eller gjort insatser som ökat tryggheten för barn och unga i Luleå kommun.

Nytt för 2018

Årets trygghets- och folkhälsoinsats hade tidigare tre delar. Nu är det ett enda stipendium. Den ska ges till någon eller några som har gjort en insats som sticker ut eller är ett långsiktigt uthålligt arbete för barn och unga i Luleå kommun.

Hela människan ska må bra

Stipendiet handlar om att lyfta personer som förbättrat folkhälsan och tryggheten för barn och unga.

Kommunen strävar efter att alla ska må bra såväl fysiskt, psykiskt som socialt. Det ska finnas jämlika förutättningar att ha en bra hälsa. Idag finns skillnader i hälsan mellan olika grupper och geografiska områden.

Folkhälsan förbättras av att fler äter bra och rör på sig, men också av trygghet, ökad delaktighet och ökat inflytande. Att kunna forma sitt eget liv, navigera sig i och ta del av samhället är positiva faktorer för hälsan.

Prissumma

Prissumman är 15 000 kronor.

Nomineringstid

Nominera någon som har jobbat bra för barnen!

Nomineringstiden 2018 är 12 november - 2 december. Nomingar görs på webben.

Tidigare stipendiater

Läs om alla som fått stipendiet tidigare.