Framsidan av nyhetsbrevet

Nyhetsbrev från Trygghets- och folkhälsorådet

Nyhetsbrev från Trygghets- och folkhälsorådet  • Juni 2015

I juni månads nyhetsbrev informeras det om polisens nya organisation, arbete med integration, ny överenskommelse för unga, arbetsmarknadsförvaltningens nya chef, medborgarlöften, nationell kommission för jämlik hälsa, framtidens skola, konferensen social hållbarhet - för alla?, möjlighet att ansöka om medel för särskilda folkhälsosatsningar, trygghetsvandringar i Råneå, seminarie om att tänka efter före, Luleåbornas hälsa med mera.
Läs hela nyhetbrevet från Trygghets- och folkhälsorådet här.

Nyhetsbreven i pdf-format: