• Startsida
  • Näringsliv
  • Besöka Luleå
Storgatan efter ombyggnad

Kommunens kontaktpersoner inom tillgänglighet

De flesta förvaltningar och bolag har en kontaktperson som du kan vända dig till angående tillgänglighet.

Kvalitet & samhällsutveckling - kommundirektörens stab

Sara Palmman, sammankallande i nätverket för demokrati och delaktighet
Telefon: 0920-45 41 33
E-post: sara.palmman@lulea.se

Kommunledningsförvaltningen

Andreas Johansson
andreas.johansson@lulea.se

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Christer Andersson
christer.andersson@lulea.se

Arbetsmarknadsförvaltningen

Åsa Koski
asa.koski@amf.lulea.se

Barn och utbildningsförvaltningen

Mats Åström
mats.astrom@skol.lulea.se

Stadsbyggnadsförvaltningen

Annelie Granljung
annelie.granljung@lulea.se

Fritidsförvaltningen

Per Johansson
per.johansson@fritid.lulea.se

Kulturförvaltningen

Cecilia Kjellander
cecilia.kjellander@lulea.se

Miia Rantala
Miia.rantala@lulea.se

Socialförvaltningen

Karin Granbom
karin.granbom@soc.lulea.se

Luleå lokaltrafik

Gun Söderberg
gun.soderberg@llt.lulea.se

Luleå Energi

Ann-Helene Willberg
ann-helene.willberg@luleaenergi.se

Lulebo

Niklas Kihlangi
Niklas.kihlangi@lulebo.se