Storgatan efter ombyggnad

Kommunens kontaktpersoner inom tillgänglighet

De flesta förvaltningar och bolag har en kontaktperson som du kan vända dig till angående tillgänglighet.

Luleå kommuns förvaltningar

Kommunledningsförvaltningen: Andreas Johansson
Miljö- och byggnadsförvaltningen: Christer Eriksson
Arbetsmarknadsförvaltningen: Åsa Koski
Barn och utbildningsförvaltningen: Mats Åström
Stadsbyggnadsförvaltningen: Johan Eriksson
Fritidsförvaltningen: Patrick Zetterqvist 
Kulturförvaltningen: Cecilia Kjellander
Socialförvaltningen: Karin Granbom

Luleå lokaltrafik

Gun Söderberg
gun.soderberg@llt.lulea.se

Luleå Energi

Ann-Helene Willberg
ann-helene.willberg@luleaenergi.se

Lulebo

Niklas Kihlangi
Niklas.kihlangi@lulebo.se