Storgatan efter ombyggnad

Kommunens kontaktpersoner inom tillgänglighet

De flesta förvaltningar och bolag har en kontaktperson som du kan vända dig till angående tillgänglighet.

Luleå kommuns förvaltningar

Kvalitet & samhällsutveckling - kommundirektörens stab:
Sara Palmman, sammankallande i nätverket för demokrati och delaktighet

Kommunledningsförvaltningen: Andreas Johansson
Miljö- och byggnadsförvaltningen: Britt Omark
Arbetsmarknadsförvaltningen: Åsa Koski
Barn och utbildningsförvaltningen: Mats Åström
Stadsbyggnadsförvaltningen: Annelie Granljung
Fritidsförvaltningen: Per Johansson
Kulturförvaltningen: Cecilia Kjellander och Miia Rantala
Socialförvaltningen: Karin Granbom

Luleå lokaltrafik

Gun Söderberg
gun.soderberg@llt.lulea.se

Luleå Energi

Ann-Helene Willberg
ann-helene.willberg@luleaenergi.se

Lulebo

Niklas Kihlangi
Niklas.kihlangi@lulebo.se