Kommunala tillgänglighetsrådet - KTR

Ordinarie ledamöter

ordf. Anja Johansson (S) Kommunstyrelsen
vice ordf. Peter Hedlund (S), Barn- och utbildningsnämnden
Yvonne Bergqvist (S), Socialnämnden
Ayse Duyar (MP), Socialnämnden
Ann Hjort (S), Miljö- och Byggnadsnämnden
Peter Muskos (KD), Fritidsnämnden
Kerstin Olsson (S), Kulturnämnden
Eugen Karlsson (KD), Stadsbyggnadsnämnden
Kristina Hjorth, HSO
Birgitta Alstergren, HSO
Ragna Rönnbäck, HSO
Christer Rönnlund, HSO
Liz Wennberg, HSO
Ingela Lundbäck, DHR
Thomas Tillberg, SRF

Ersättare

Carola Lidén (C), Kommunstyrelsen
Lars-Åke Hedlund (S), Socialnämnden
Nils-Gustaf Ökvist (L), Socialnämnden
Monica Carlsson (V), Barn- och utbildningsnämnden
Zsuzsanna Lindberg (L), Miljö- och Byggnadsnämnden
Vakant (S), Fritidsnämnden
Eric Lundvall (C), Kulturnämnden
Rolf Kjell (S), Stadsbyggnadsnämnden
Katarina Brännvall, HSO
Ingrid Johansson, HSO
Monica Johansson Juntti, HSO
Maritha Henriksson, HSO
Jan Bramberg, HSO
Alexandra Kumppani, DHR
Lars Magnusson, SRF

Adjungerad
Sara Palmman, Strateg Luleå kommun
Britt Omark, Bygglovsinspektör, Luleå kommun