Kommunala tillgänglighetsrådet - KTR

Kommunens Tillgänglighetsråd (tidigare benämnt Kommunala Handikapprådet) skall utgöra ett forum, där funktionshindersorganisationernas sakkunskap kan förmedlas till berörda facknämnder och därmed ge en samlad bild av behov och synpunkter.

I Tillgänglighetsrådet finns ledamöter som representanter de olika facknämnderna, representanter från handikappförbundets samarbetsorgan (HSO), Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR) och Synskadades Riksförbund (SRF).

Nästa sammanträde

Måndag den 11 december 2017


Verksamhetsberättelser

Kommunala tillgänglighetsrådets verksamhetsberättelse för 2015

Kommunala tillgänglighetsrådets verksamhetsberättelse för 2016

 

Reglemente

Kommunala tillgänglighetsrådets reglemente


Kontakt

Ordförande Lenita Ericson, tel 45 37 24, 072-725 10 24

Sekreterare Siv Fjällborg, tel 45 61 73
E-post: siv.fjallborg@lulea.se

Det går även bra att skicka brev till nedanstående adress:

Luleå kommun                                                                                 Stadsbyggnadsförvaltningen
Kommunala Tillgänglighetsrådet
971 85 Luleå