Utvärdering Startnycklar till medborgardialog

Fyll i utvärderingen så vi får veta vad du tyckte om workshopen Startnycklar till medborgardialog som genomfördes den 31 maj.

Utvärderingen är öppen till och med 5 juni.

Jag är


Workshopen har bidragit till att öka min kunskap om medborgardialog.Mina förväntningar på workshopen har uppfyllts.Workshopens innehåll var relevant