Startnycklar till medborgardialog

Onsdagen den 31 maj ska vi tänka och göra medborgardialog tillsammans i en workshop.

Vi börjar klockan 8.30 och innan lunch kommer du att veta vad just du ska göra för att ordna en genomtänkt och strukturerad medborgardialog.

Inbjudna: Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, förvaltningschefer, nämndsekreterare och andra nyckelpersoner inom förvaltningarna.

Tid: Onsdagen den 31 maj klockan 8.30 − 12.00
Plats: Edens Event & Festvåning, Nygatan 10 B (före detta Kyrkans Hus)
Anmälan: Senast den 24 maj.

Välkommen med din anmälan till workshoppen Startnycklar till medborgardialog!

Jag är

Vid frågor kontakta Sara Palmman, samhällsstrateg demokrati, telefon 0920-45 41 33, sara.palmman@lulea.se