Kvinna åker skidor

Minska klimatpåverkan i Luleå

Luleå kommuns klimatmål är att minska koldioxidutsläppen med 60 % till år 2030 och med 100 % till 2050. Luleå kommun ska också minska koldioxidutsläppen per invånare till 1,4 ton till 2030. Siffrorna är exklusive utsläpp från SSAB.

Klimatmålen har tagits fram som en del av arbetet med Borgmästaravtalet. Borgmästaravtaletlänk till annan webbplats är en europeisk rörelse lanserad av Europeiska kommissionen. Avtalet lyder:

"Vi, borgmästare, ska gå längre än att uppfylla de mål som fastställts för EU fram till 2020 och minska koldioxidutsläppen i våra förvaltningsområden med minst 20 % genom att genomföra en åtgärdsplan för hållbar energi inom de verksamheter som faller inom våra ansvarsområden."

Läs här en sammanställning av Luleås klimatmål, strategier och åtgärder:

EU:s klimatmål

EU:s mål om utsläppsminskninglänk till annan webbplats är att senast år 2030 (jämfört med 1990) minska sina CO2-utsläpp med mer än 40 % genom åtgärder för energieffektivitet och förnybar energi.

Sveriges klimatmål

Till 2020 ska Sverige minska klimatpåverkanlänk till annan webbplats med 40 % (jämfört med 1990). Till 2020 ska också:

  • Den förnybara energin vara 50 % av den totala energianvändningen.
  • Energianvändningen effektiviseras med 20 % per BNP-enhet (jmfr 2008)
  • De förnybara bränslena för transporter ska vara 10 % (jmfr 1990).

Nuläget i Luleå

År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvenskens 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn, ca 77 %. Vår låga utsläppsnivå beror främst på el från vattenkraft och att fjärrvärme görs på restenergi från SSAB. Det betyder att utsläppen från SSABs produktion av stål inte tas med.

Diagram över Luleås utsläppskällor

Klicka på diagrammet för att förstora. SSAB och flygtrafik ingår inte i diagrammet. SSAB omfattas av EU:s system för utsläppsrätter och flygtrafikens utsläpp beräknas inte lokalt.