Luleå kommun logo

Klimatneutralt Luleå 2040

År 2040 ska Luleå inte ha någon påverkan på klimatet. Hur tar vi oss dit? Forskningen visar att det är väldigt bråttom att hejda jordens uppvärmning, men att det går.

Kommunens klimatmål

Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 1,1 grader celsius. Det är viktigt att ökningen inte stiger över 1,5 grader, för att behålla möjligheten till en framtid där vi kan producera mat och leva i en stabil omvärld. För att uppnå det behöver samhället minska utsläppen i snabb takt.

Kommunens mål är att Luleå som ort inte ska ha någon påverkan på klimatet år 2040. Det innebär att allt som försiggår inom kommunens gränser ska ske utan att orsaka tillskott av växthusgaser till atmosfären.

Läs mer om kommunens hållbarhetsmål.

Koldioxidbudget

Utsläppen i Luleå behöver minska med 16 % varje år. Det framgår av kommunens koldioxidbudget. Budgeten visar det antal ton växthusgaser som kan släppas ut inom kommunens gränser från och med 2023, om vi vill bidra till 1,5-gradersmålet i Parisavtalet.

Läs mer om Luleå kommuns koldioxidbudget.

Fem områden

Fem områden att minska utsläppen

Kommunen arbetar för att minska klimatpåverkan både i sina egna verksamheter och i Luleå som ort. Utsläppsminskningarna kan delas upp på fem områden.

Transporter

Innebär lösningar för minskat resande och minskade transporter med fossila drivmedel, ökad gång-, cykel- och kollektivtrafik och övergång till förnybara bränslen.

transporter

Byggnader

Innebär hållbart byggande och effektiv användning av befintliga byggnader.

Fysisk planering

Innebär att staden ska byggas för ett hållbart vardagsliv och den fysiska utvecklingen ska ske utan att klimatet påverkas.

Energi

Innebär effektiv användning av energi, övergång till förnybar och återvunnen energi och effektiv styrning och lagring av energi.

Konsumtion

Innebär hållbar upphandling inom kommunens verksamheter och samverkan med handel och näringsliv i Luleå för att nå en cirkulär ekonomi.

Luleå klimatsäkrar 2040

På gång just nu