Hållbart resande

Här finns länkar samlade som rör Mobility management i Luleå.

Återställ
Cykel
Återställ
Luften i Luleå
Återställ
Kollektivtrafik
Återställ
Biltrafik
Återställ
Övrigt
Återställ
Nyheter

 

Kontakta oss

Vill du prata hållbart resande kan du kontakta oss på avdelningen Stadsplanering – Trafik

Helena Lindvall
Projektledare hållbart resande
Stadsbyggnadsförvaltningen - Avdelning Stadsplanering