Styrgrupp i Luleå

Styrgruppen för Fairtrade City Luleå består av personer från kommunen, näringslivet och ideella organisationer. 

Styrgruppens viktigaste uppgift är att se till att det finns fortsatt stöd för att behålla Fairtrade City-diplomeringen och att kontrollera att kriterierna efterlevs. Styrgruppen ansvarar för att driva ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel och etisk konsumtion lokalt. Den ska också redovisa och rapportera arbetet till Fairtrade Sverige samt göra förnyelseansökan för omdiplomering vartannat år.

Det är viktigt att styrgruppen speglar en bred mångfald med representanter från alla olika sektorer i samhället. Vill du engagera dig i arbetet för en rättvisare handel och representerar ett företag, en butik, arbetsplats, organisation eller myndighet etc - hör av dig till Fairtrade-samordnaren i Luleå. Vi behöver bli fler medlemmar i styrgruppen!

Medlemmar i styrgruppen för Fairtrade City Luleå 2016:

Ordförande

Anders Bylund, Kvalitet & Samhällsutveckling

Kommunstyrelsen

Yvonne Stålnacke (S), kommunalråd

Näringslivet

Nicklas Larsson, företagsutvecklare, Luleå Näringsliv AB
Marlene Bolstad, Handelsutvecklare, Visit Luleå
Daniel Andersson, köpman, Ica Kvantum Stormarknad
Urban Winther, köpman, Willys Södra Hamn
Jonas Björnström, Clarion Hotel Sense
Åsa Kangasharju, Café REKOmmenderas

Organisationer

Mona Eriksson, skolkyrkopedagog, Luleå Domkyrkoförsamling
Katarina Thingvall, Råneå församling
Ulrika Ceder, Nederluleå församling
Sophie Forsberg, projektoperatör, Energikontor Norr
Rolf Viklund, Latinamerikakommittén
Tora Mårtensson, student på LTU och Fairtrade-ambassadör
Camilla Sundberg/Erica Ohlsson, Vårdförbundet Luleå
Jessica Hjelte, Kommunal fackförbund

Kommunal verksamhet

Emma Breheim, inköpschef, Luleå kommun
Maria Paulsson, informatör, Råneå Medborgarkontor
Lena Hedberg, Fairtrade-ambassadör
Elisabeth Persson, Fairtrade-samordnare