Luleå blev en Fairtrade City 2011, här tar Yvonne Stålnacke emot diplomet

Luleå blev en Fairtrade City 2011, här tar Yvonne Stålnacke emot diplomet

Om Fairtrade City Luleå

Luleå är sedan hösten 2011 en Fairtrade City. Det innebär att kommun, näringsliv och ideella föreningar i Luleå engagerar sig för att öka konsumtionen av rättvist handlade (fair trade) produkter i vår stad.

Bakgrund

Fairtrade City-konceptet kommer från Storbrittannien där staden Garstang blev den första i raden att diplomeras 2001. Idag finns det över 1800 Fairtrade Cities i världen och i Sverige är det runt 70 städer som är diplomerade däribland Luleå!

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete och ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på caféer, restauranger, hotell och arbetsplatser. Läs mer om kraven på en Fairtrade City 

Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela samhället.


Hur arbetar vi i Luleå?

Här i Luleå samarbetar föreningar, näringslivet, kyrkan och den kommunala organisationen för att öka utbud och konsumtion av Fairtrade-märkta produkter.

Luleå kommun har sedan några år tillbaka anställt en Fairtrade-samordnare som har som främsta uppgift att jobba för att Luleå kommun ska bli en så etisk konsument som möjligt. I oktober 2013 tog Luleås kommunfullmäktige ett beslut om att alla kommunens förvaltningar och enheter ska servera Fairtrade-märkt kaffe och te och samordnaren arbetar tillsammans med förvaltningarna hela tiden vidare på att öka andelen Fairtrade-märkta alternativ.

Samordnaren koordinerar också arbetet i nätverket kring Fairtrade City och ska fungera som ett stöd till de organisationer, butiker, arbetsplatser och enskilda aktiva med flera som är engagerade i Fairtrade City Luleå.

Kontakta Fairtrade-samordnaren i Luleå