Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Latinamerikakommittén vinnare av Fairtrade-stipendium

Miljö- och byggnadsnämnden har utsett vinnaren av Luleå kommuns Fairtrade-stipendium 2018. Bland de åtta kandidater som nominerats valdes Latinamerikakommittén till vinnare, och tilldelades stipendiet tack vare sitt omfattande och långvariga engagemang för Fairtrade och mänskliga rättigheter.

Vid miljö- och byggnadsnämndens senaste sammanträde beslutades om tilldelning av Luleå Kommuns Fairtrade-stipendium. Luleå är en diplomerad Fairtrade City och har nyligen inrättat ett årligt stipendium på 15 000 kr som delas ut till någon person, organisation etc som gör eller har gjort något speciellt för Fairtrade och rättvis handel inom Luleå kommun. Syftet med stipendiet är även att öka kännedomen om Fairtrade och att Luleå är en Fairtrade City samt stödja och uppmuntra fler att verka för Fairtrade och rättvis handel.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade att stipendiet ska tilldelas Latinamerikakommittén, som i många år har varit pionjärer och pådrivare inom rättvis handel och Fairtrade i Luleå kommun.

Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande

Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande

– Vi anser att Latinamerikakommittén lever upp till de kriterier som ställs för detta stipendium och att de bidrar till att öka den rättvisa handeln, säger Farida Jamshidi, miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

– Vi vill självklart att fler ska göra liknande insatser, tillägger hon.

Latinamerikakommittén har stort engagemang för mänskliga rättigheter och rättvis handel. De har anordnat studiecirklar i Fairtrade, säljer Fairtrade-varor i sin lokal på Kronan, och bland medlemmarna finns flera utbildade Fairtrade-ambassadörer.

Det var även Latinamerikakommittén som lade fram ett medborgarförslag om att Luleå skulle bli en Fairtrade City, vilket vi blev 2011. Genom Fairtrade City-diplomeringen visar vi att vi som kommun engagerar oss för rättvis handel och etisk konsumtion, både genom att öka andelen Fairtrade-märkt som köps av kommunen som organisation, och genom att verka för större kännedom om Fairtrade samt ökat utbud och efterfrågan på Fairtrade-produkter i handeln. Arbetet leds av en styrgrupp med representanter från hela samhället.

Att en produkt är Fairtrade-märkt betyder att den producerats med respekt för mänskliga rättigheter och ökad miljöhänsyn. De som producerat varan får rättvis betalning, barnarbete motverkas och lokalsamhällena kring odlingarna stöttas vilket bidrar till hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom, i främst Afrika, Asien och Latinamerika.

Stipendiet kommer att delas ut av kommunalråd Lenita Ericson i samband med invigningen av Luleå Hamnfestival, den 4:e juli kl 12.00 i Stadsparken.