Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Varför ska man köpa Fairtrade-märkta rosor?

På söndag är det Alla hjärtans dag och många köper rosor till nära och kära, kanske du också? Visa då dubbel omtanke och köp Fairtrade-märkta rosor för att vara säker på att de som odlat rosorna har fått en minimilön och att det inte förekommer barnarbete mm.

Blomsterindustrin har under en lång tid dominerats och kontrollerats av länder i rika delar av världen. Men i takt med den ekonomiska globaliseringens utveckling har produktionen av blommor, likt många andra industrier, allt mer flyttats till länder med utbredd fattigdom.

Många av de rosor som vi köper hos blomsterhandlarna idag är producerade i länder i Latinamerika och Östafrika. I många av dessa länder är blomsterproduktionen en av de viktigaste enskilda industrierna och sysselsätter ett stort antal människor. Industrin har tydliga säsongsvariationer med störst importefterfrågan när det är vinter hos oss och vissa högtider som t. ex. Alla hjärtans dag.

Låga löner och dåliga arbetsförhållanden

Odlingen sker oftast i stora växthus, på plantager med hög andel kvinnliga anställda. De senaste åren har det kommit alarmerande rapporter om arbetsförhållandena för dessa människor. Löner som inte går att leva på, obligatorisk övertid och otrygga anställningskontrakt är dessvärre en vanlig situation för många av de anställda. Dessutom förekommer en omfattande användning av kemikalier, farliga för såväl människor som miljö, framför allt om de inte hanteras korrekt.

Vad gör Fairtrade?

Fairtrade certifierar blomsterfarmer med syfte att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för de anställda. De första plantagen certifierades i början av 2000-talet, och idag finns de flesta främst i Kenya, men även i Tanzania, Zimbabwe, Etiopien, Indien, Sri Lanka och Ecuador. Blommorna exporteras till många länder i Europa och Nordamerika.

På grund av produktionsstrukturen inom snittblomsindustrin finns endast kriterier för anställd arbetskraft på plantager, dvs ej för enskilda odlare. Kriterierna täcker snittblommor och krukväxter och handlar övergripande om följande:

  • Krav på långsiktiga handelsrelationer; volymer och blomstersort specificeras i ett handelskontrakt som sträcker sig över minst sex månader.
  • Krav på minimilöner som lägst och ett arbete för levnadslön ska finnas, de anställda ska ha rätt att organisera sig och det är förbud mot barnarbete.
  • En Fairtrade-premie på 10 % av försäljningen som används till social och ekonomisk utveckling i lokalsamhället. På några av blomsterfarmerna i Kenya har premien bl.a. använts till: byggnation av lokaler för vuxenutbildning, borrning av brunnshål för vattenförsörjning, inköp av utrustning till blomsterplantagens daghem för de anställdas barn, inköp av böcker, bänkar och stolar till lokala skolor.
  • Uttryckliga regler för kemikaliehantering, inklusive hälsofrämjande åtgärder.

Läs mer om Fairtradelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Fairtrade City Luleå