Hur går arbetet med Agenda 2030?

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en första öppen jämförelse av Agenda 2030, de globala hållbarhetsmålen. Kommunerna delas in i tre grupper: de 25 % med bäst värde, de 25 % med sämst värde och de 50 % som befinner sig i mitten.

För två av målen (jämställdhet och hållbar industri, avseende tillgång till bredband) ligger Luleå i gruppen med bäst resultat. För två av målen (hållbar energi för alla och bekämpa klimatförändringarna) ligger Luleå i gruppen med sämst resultat, vilket beror på att stålindustrin räknas in, både vad gäller utsläpp och energiproduktion.

För övriga hållbarhetsmål ligger Luleå kommun bland de mittersta femtio procenten. Öppna jämförelser visar inte om hållbarhetsmålen kommer att uppnås eller ej.

Luleå har valt att arbeta med de globala målen via nio egna övergripande hållbarhetsmål. I våra egna årliga uppföljningar kan du se bedömningar av om målen kommer att uppnås.

Sidan uppdaterades den 25 september 2020