Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 i Luleå

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Luleå kommun är med i pilotprojektet Glokala Sverigelänk till annan webbplats. Syftet är att se till att kommunens tjänstemän och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som finansieras av Sida.

Film om Glokala Sverige

Agenda 2030-delegationen

Ett annat pågående arbete är Agenda 2030-delegationenlänk till annan webbplats, som i juni 2018 fick i uppdrag av regeringens att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Under hösten 2018 genomför delegationen intervjuer med olika personer på Luleå kommun.

No point going halfway - en kortfilm som förklarar de globala målen: