Globala målen för hållbar utveckling

Agenda 2030 i Luleå

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, att främja fred och rättvisa och att lösa klimatkrisen.

Luleå kommun är med i pilotprojektet Glokala Sverigelänk till annan webbplats tillsammans med ett 80-tal andra kommuner och regioner. Syftet är att se till att kommunens tjänstemän och politiker får verktyg för att förverkliga Agenda 2030 lokalt. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) som finansieras av Sida.

Som en del av Luleås arbete har nio övergripande mål tagits fram och kopplingen mellan våra mål och de globala målen har gjorts tydlig. Beslutet togs av kommunfullmäktige i april 2019. Varje år kommer vi att följa utvecklingen i förhållande till de nio målen. Då vet vi också om Luleå är på väg att uppfylla sin del av de globala målen.

Film om Glokala Sverige

No point going halfway - en kortfilm som förklarar de globala målen: