Människor i staden

Foto: Fredrik Broman

Hållbar utveckling

Vision Luleå 2040 styr kommunens utveckling och arbete. Visionen som antogs politiskt 2008 handlar om att skapa ett attraktivt, växande Luleå som är hållbart över tiden.

Men vad betyder det att Luleå ska bli hållbart?

Det betyder att se till att våra barn kan leva i en jämlik och växande kommun i harmoni med naturen. Hållbarhet är också att se långt fram och inte göra något idag som försämrar för framtidens generationer.

Hållbar utveckling brukar delas in i tre delar som är beroende av varandra. Det är ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Kommunens mål är att de som bor i Luleå ska ha ett gott liv utan att göra det sämre för andra människor eller naturen. Så att vi får en stark kommun som kan ta hand om sina invånare.

Hållbar utveckling

Social hållbarhet

Innebär att skapa lika förutsättningar för alla Luleåbor att ha en god hälsa och ett gott liv.

Det här gör Luleå kommun: Kommunen hjälper till att jämna ut skillnader som finns mellan grupper, med målet att alla barn ska få lika förutsättningar. Vi ska också se till att fler kan vara med och bestämma om Luleås utveckling.

Ekonomisk hållbarhet

Innebär att näringar och företag i Luleå ska växa och tjäna pengar, inom ekosystemets ramar.

Det här gör Luleå kommun: Kommunen handlar varor och tjänster av företag som är resurs- och energieffektiva och som behandlar sina anställda väl. Vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för företagande, kreativitet, innovationer och forskning som leder till en hållbar utveckling och nya jobb.

Så arbetar vi för ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Innebär att använda förnyelsebara resurser och ge utrymme för naturens egen utveckling.

Det här gör Luleå kommun: Vi skyddar naturområden som är värdefulla för växter och djur, så att den biologiska mångfalden finns kvar. Kommunen ska uppmuntra till en bättre återvinning och återanvändning. Vi ska också öka användningen av förnyelsebara bränslen.

Sidan uppdaterades den 15 november 2022