Här finns historiska skrifter om varför staden ser ut som den gör och hur namngivningen skedde förr i tiden.

Här kan också du som släkt- eller hembygdsforskar hitta material som kan hjälpa i ditt arbete.

Skrifterna är framtagna av förre stadsingenjören och distriktslantmätare Georg Palmgren, som bland annat varit med och namnsatt flera av Luleå kommuns gator och kvarter.

Georgs intressen för ortnamnsfrågor och lokalhistoria har resulterat i flertalet böcker. Spridningen av skrifterna sker med författarens tillstånd.

Skrifter om Luleå av Georg Palmgren