Fem år i sammandragÅr:

2014

2015

2016

2017

2018

Utförda tjänster


Nöjd Medborgar-Index - Bemötande,

tillgänglighet (Luleå kommun)

61

58

56

56

54

Nöjd Medborgar-Index - Förskola

65

66

61

65

62

Kostnad för kommunal förskola,

kr/inskrivet barn

153 067

154 581

157 560

158 471

-

Nöjd Medborgar-Index - Grundskola

61

61

55

59

58

Kostnad för kommunal grundskola,

kr/elev

92 847

96 359

102 687

105 774

-

Nöjd Medborgar-Index - Gymnasieskola

66

66

64

64

62

Kostnad för kommunal gymnasieskola,
kr/elev

103 598

106 878

111 762

113 263

-

Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg

50

49

43

49

48

Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 65+

64 396

66 101

65 842

67 727

-

Kostnad för äldreomsorg, kr/invånare 80+

257 951

264 931

261 113

266 297

-

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

75

74

72

74

71

Kostnad för kulturverksamhet,

kr/invånare

1 587

1 635

1 696

1 845

-

Nöjd Medborgar-Index -

Frittid- och motionsanläggningar

71

68

65

69

67

Kostnad för fritidsverksamhet,

kr/invånare

2 660

2 689

2 444

2 520

-Kommunens ekonomi


Antal invånare

75 966

76 088

76 770

77 470

77 832

Årets resultat, mkr

25

291

143

462

79

Nettoinvesteringar/invånare, kr

6 508

5 053

6 570

9 681

7 320

Tillgångar/invånare, kr

79 163

81 496

85 197

88 163

94 469

Skulder och avsättningar/invånare, kr

26 392

24 984

27 323

24 861

30 434

Varav avsatt till pensioner/invånare, kr

2 694

3 126

3 285

3 511

3 779

Årets resultat/invånare, kr

322

3 827

1 863

5 964

1 019

Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr

27 068

26 038

24 695

23 274

22 163

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

26 751

34 074

34 549

34 220

34 542

Soliditet, %

67

69

68

72

68

Kassalikviditet, %

23

33

28

30

34Kommunkoncernens ekonomi


Årets resultat, mkr

118

1115

569

186

144

Nettoinvesteringar/invånare, kr

13 355

4 437

14 928

14 535

14 660

Tillgångar/invånare, kr

149 576

161 121

168 915

164 666

169 594

Skulder och avsättningar/invånare, kr

75 633

72 644

73 922

68 498

71 387

Årets resultat/invånare, kr

1 554

15 170

7 409

2 399

1 845

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

2 860

2 590

2 435

2 401

2 218

Soliditet, %

49

55

58

58

58

Kassalikviditet, %

34

107

132

73

82