Moderbolag i Luleå kommuns bolagskoncern. Bolagets syfte är att åstadkomma en bra ägarstyrning och samordning inom bolagskoncernen samt att ta tillvara de ekonomiska fördelar som koncernbildningen medger.

Bolagets verksamhet är att distribuera el- och fjärrvärme till kunder inom kommunen.

Lulebo AB bygger och förvaltar hyresfastigheter i Luleå kommun.

Bolagets huvudsakliga verksamhet är linjelagd busstrafik i Luleå tätort.

 

Bolagets syfte är att bedriva och utveckla den kommunala renhållningen så att den främjar en god miljö, resurshushållning och ekologisk hållbarhet.

Bolaget tillhandahåller hamntjänster i Luleå men även hamnbogsering och isbrytning i Luleå hamn och övriga svenska bottenvikshamnar.

 Bolaget skall inom flygverksamhetsområdet utveckla och utföra kvalificerad utbildningsverksamhet.