Stapeldiagram, exempel 1


2014

2015

2016

2017

Kultur & fritid

2000

2100

2200

2300

Skola & omsorg

4200

4200

4000

2000

Samhälle

5656

4334

7832

2234

Övrigt

8000

3700

7876

4499

Stapeldiagram, exempel 2

Objekt

Antal

Kategori 1

670400

Kategori 2

578000

Kategori 3

242000

Kategori 4

800000

Kategori 5

233888

Pajdiagram

Avdelning

Procent

Kultur och fritid

40

Skola och omsorg

21

Annan kategori

29

Fjärde

10