Koncerninterna förhållanden

2017, Tkr


Försäljning

Räntor och borgensavgifter

Enhet

Ägd andel

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Luleå Kommun


23 842

-245 098

8 113

-

Luleå Kommunföretag AB

100%

-

-3 138

-

-658

Luleå Energi AB

100%

154 533

-4 470

42

-38

Lulebo AB

100%

37 523

-97 169

38

-7 497

Luleå Lokaltrafik AB

100%

89 422

-5 196

-

-

Luleå Renhållning AB

100%

54 895

-5 802

-

-

Luleå Hamn AB

100%

1 422

-3 986

-

-

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

100%

7 013

-3 791

-

-2017, Tkr


Koncern-

bidrag

Aktieägar-

tillskott

Utdel-

ningar

Enhet

Ägd

andel

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Luleå

Kommun


-

-

-

-

-

445 700

Luleå

Kommun-

företag

AB

100%

5 900

14 000

12 480

-

400 000

450 647

Luleå

Energi

AB

100%

14 000

-

-

12 480

48 857

-

Lulebo

AB

100%

-

-

-

-

400 000

-

Luleå

Lokaltrafik

AB

100%

-

5 000

-

-

-

-

Luleå

Renhållning

AB

100%

-

-

-

-

1 790

-

Luleå Hamn

AB

100%

-

-

-

-

-

-

Nordiskt

FlygTeknik-

Centrum

AB

100%

-

900

-

-

-

-