Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande

Starkt resultat för Luleå kommunkoncern

Det går bra för Luleå. Tillväxten är stark, arbetslösheten lägre än i övriga Sverige, bostadsbyggandet större än på mycket länge och befolkningstillväxten stabil på en hög nivå.

Vi levererar också en god verksamhet till våra uppdragsgivare: kommunens medborgare. Bristen på bostäder har under en lång följd av år hämmat kommunens tillväxt. Därför är det glädjande att se att vi under året som gått slagit rekord i planarbetet. Prognosen är att det under mandatperioden kommer att byggas 2000 nya bostäder i Luleå med plats för närmare 4 000 nya invånare.

2015 etablerade sig Rikshem som bostadsaktör i Luleå med löfte att bygga minst 560 nya lägenheter. 2016 kunde kommunen slutföra ännu en affär när Nordhalla (senare Heimstaden) köpte 1278 lägenheter av Lulebo. I ett avtal med kommunen har Heimstaden åtagit sig att bygga minst 500 nya lägenheter. Men fastighetsbolaget siktar högre, målsättningen är cirka 800 nya lägenheter.

Luleå har under en lång följd av år haft en skola som placerat sig i topp bland landets 290 kommuner. För att säkerställa detta har kommunfullmäktige fastställt en fortsatt ambitiös målbild för skolan som under 2016 resulterade i ett nytt inriktningsbeslut för kommunens skolstruktur. Frågan diskuterades intensivt med ett stort medborgarengagemang, mycket kopplat till nedläggningen av skolan i Svartöstaden. Inriktningen för skolan i Luleå är glasklar: Luleå ska även fortsättningsvis ha en skola i nationell toppklass.

Året präglades också av de stora flyktingströmmarna till Sverige, vilket inte gick Luleå förbi. Flyktingkrisen är en stor humanitär katastrof och för oss är det viktigt att ställa upp och ta ansvar i en svår situation. Ett gott mottagande är en investering för framtiden och Luleå ska vara en plats för alla.

2016 var ett intensivt år. Under året fyllde världsarvet i Gammelstad 20 år. En kommunal bostadskö startade och kommunen passerade 100 tjänstebilar som drivs med egenproducerad biogas från anläggningen i Uddebo. En stor mängd beslut har fattats under året, alla med den gemensamma inriktningen att Luleå kommunkoncern ska fortsätta och leverera en god service och verksamhet till medborgare och företag, verksamma i kommunen.

Glädjande är också att kommunens ekonomi är fortsatt stark. Resultatet för 2016 visar ett gott resultat och en stabil ekonomisk utveckling trots rekordhög investeringstakt, framför allt kopplat till Luleås starka tillväxt.

Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande