Fem år i sammandragÅr:

2012

2013

2014

2015

2016

Utförda tjänster


Elever i förskoleklass i kommunal

skola belägen i kommunen, antal

773

766

770

792

-

Elever i förskoleklass och grundskola

i annan regi som är folkbokförda

i kommunen, andel (%)

-

-

-

10,3

-

Elever i kommunal grundskola

belägen i kommunen, antal

5 916

6 013

6 181

6 236

-

Fritidsgårdar/ungdomsgårdar,

antal/10 000 inv. 0-18 år

-

-

6,74

6,75

-

Gymnasieelever i fristående

gymnasieskolor, andel (%)

12,2

12,2

10,6

9,7

-

Gymnasieelever i kommunens

egna skolor, andel (%)

80,1

79,0

80,4

82,5

-

Invånare 65+ som var beviljade

hemtjänst i ordinärt boende, andel (%)

6,9

7,0

7,2

7,5

-

Kommunalt bidrag till föreningar, kr/invånare

134

150

0

151

-

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

92 987

96 107

103 598

106 878

-

Nöjd medborgar-index grundskola

63

59

61

61

55

Nöjd medborgar-index gymnasieskola

65

63

66

66

64

Nöjd medborgar-index äldreomsorg

53

51

50

49

43Kommunens ekonomi


Antal invånare

74 905

75 383

75 966

76 088

76 770

Årets resultat, mkr

91

85

25

291

143

Nettoinvesteringar/invånare, kr

8 728

8 444

6 508

5 053

6 570

Tillgångar/invånare, kr

72 500

76 359

79 163

81 496

85 197

Skulder och avsättningar/invånare, kr

22 962

26 003

26 392

24 984

27 323

Varav avsatt till pensioner/invånare, kr

2 088

2 502

2 694

3 126

3 285

Årets resultat/invånare, kr

1 219

1 133

322

3 827

1 863

Ansvarsförbindelser pensioner/invånare, kr

26 990

28 522

27 068

26 038

24 695

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

28 902

28 707

26 751

34 074

34 549

Soliditet, %

68

66

67

69

68

Kassalikviditet, %

32

29

23

33

28Kommunkoncernens ekonomi


Årets resultat, mkr

217

166

118

1115

569

Nettoinvesteringar/invånare, kr

11 806

14 009

13 355

4 437

4 954

Tillgångar/invånare, kr

134 241

139 142

149 576

161 121

168 915

Skulder och avsättningar/invånare, kr

66 795

69 919

75 633

72 644

73 922

Årets resultat/invånare, kr

2 898

2 204

1 554

15 170

7 409

Övriga ansvarsförbindelser/invånare, kr

2 458

2 682

2 860

2 590

2 435

Soliditet, %

50

50

49

55

58

Kassalikviditet, %

47

32

34

107

132