Koncerninterna förhållanden

2016, Tkr


Försäljning

Räntor och borgensavgifter

Enhet

Ägd andel

Intäkter

Kostnader

Intäkter

Kostnader

Luleå Kommun


28 689,0

250 373,0

6 536,0

-

Luleå Kommunföretag AB

100%

-

2 950,0

-

733,0

Luleå Energi AB

100%

158 345,0

3 284,0

-

-

Lulebo AB

100%

40 614,0

106 050,0

-

5 803,0

Luleå Lokaltrafik AB

100%

90 774,0

4 252,0

-

-

Luleå Renhållning AB

100%

55 509,0

7 297,0

-

-

Luleå Hamn AB

100%

51,0

5 846,0

-

-

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

100%

9 382,0

5 867,0

-

-

Kronan Exploatering AB

100%

2 640,0

85,0

-

- 

2016, Tkr


Koncern-

bidrag

Aktieägar-

tillskott

Utdel-

ningar

Enhet

Ägd

andel

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Givna

Mottagna

Luleå

Kommun


-

-

-

-

-

35 000,0

Luleå

Kommun-

företag

AB

100%

3 387,0

16 000,0

8 580,0

-

35 000,0

41 587,0

Luleå

Energi

AB

100%

16 000,0

-

-

8 580,0

38 875,0

-

Lulebo

AB

100%

-

-

-

-

-

-

Luleå

Lokaltrafik

AB

100%

-

887,0

-

-

-

-

Luleå

Renhållning

AB

100%

-

-

-

-

2 712,0

-

Luleå Hamn

AB

100%

-

-

-

-

-

-

Nordiskt

FlygTeknik-

Centrum

AB

100%

-

2 500,0

-

-

-

-

Kronan Explo-

atering AB

100%

-

-

-

-

-

-